GPSteam
Napísal gpsteam   
Pondelok, 10 Máj 2010 20:21

Vitajte na portáli GPSteam.eu

Kto stojí za stránkami GPSteam.eu?

Sme skupina aktívnych členov diskusného fóra GPSforum.sk. Spojila nás téma spracovania a využitia dát Národného lesníckeho centra (NLC) Zvolen. Poznáte nás z gpsforum.sk pod nickmi Amater, bogi, lafin, Palo TT a V12 (abecedne).

Čo je cieľom projektu GPSteam.eu?

Cieľom je dáta z NLC Zvolen poskytnúť verejnosti vo forme, ktorá je vhodná pre použitie v GPS zariadeniach. Cieľom je tiež poskytnúť zrozumiteľné návody a informovať o aktivitách a plánoch iniciatívy GPSteam.eu. Chceme poskytnúť informácie v ucelenejšej forme, než ako dovoľuje formát diskusného fora, ktoré nás spojilo.

Prečo spolupracujeme práve s NLC Zvolen?

Našou záľubou je pohyb v prírode, či už na horskom bicykli, pešo, alebo akokoľvek ináč. Ku tomu sú potrebné dobré mapy. A kedže sme zároveň aj prívržencami použitia GPS techniky, Mapa lesných a pozemných komunikácií z NLC Zvolen, ktorá bola na internete zverejnená na jeseň 2007, nás musela zaujať. Obsahuje to, čo v mnohých turistických mapách chýba, alebo je neaktuálne a nepresne zaznačené: sieť lesných ciest. To je aj hlavný dôvod, prečo sme túto mapu chceli použiť v našich GPS prijímačoch a hľadali sme všetky možné spôsoby, ako to uskutočniť. Potreba riešiť aj otázku autorských práv nás priviedla do Ústavu lesných zdrojov a informatiky NLC, kde sa nám vdaka pochopeniu jeho vedenia podarilo dohodnúť. Získali sme povolenie použiť zaujímavé a cenné dáta na nekomerčné účely. Dáta z NLC sme pretvorili do viacerých digitálnych formátov, použiteľných v rôznych programoch, navigačných zariadeniach a tiež vo forme online mapy. Naše produkty sú k dispozícii bezplatne na nekomerčné účely. Podmienky použitia sú upresnené nižšie.

Ako spracovanie dát z NLC prebiehalo a kto sa na ňom podieľal?

Táto iniciatíva začala začiatkom roka 2008 na fóre forum.mtbiker.sk. Zúčastnili sa jej najmä Palo TT, risototh, bogi. Výsledkom bola rastrová mapa vo formáte programu OziExplorer. Iniciatíva v roku 2009 následne pokračovala na fóre gpsforum.sk vektorizáciou lesných ciest z rastrového podkladu a vytvorením transparentnej vrstvy pre navigácie Garmin. Tejto fázy sa zúčastnili najma lacop a bogi, pomohol aj geohladac. Následne nato sme začali tvorit vektorovú mapu Slovenska pre navigácie Garmin - GPSForum Topo Slovakia. Tejto fáze dominoval V12, pomohli lafin a bogi. Ku takto spracovaným dátam sa nám v lete 2009 najmä lafinovým pričinením podarilo získať povolenie NLC na ich zverejnenie na stránkach gpsforum.sk. Po získaní povolenia V12 a bogi vytvorili inštalačné balíčky a sprístupnili ich verejnosti.

Keď NLC na jeseň 2009 zverejnilo aktualizovanú online mapu, spolupráca pokračovala novou fázou. NLC vyhovelo prianiam z diskusie na gpsforum.sk a začiatkom roku 2010 z dát Mapy lesných a pozemných komunikácií vygenerovalo upravenú rastrovú mapu v projekcii Mercator. bogi pocas niekoľkých tyždnov v spolupráci s NLC doladoval vzhľad mapy. Ďakujeme NLC za obrovskú trpezlivosť. Upravené boli farby, hrúbky, typy čiar, fonty a veľkosti popisných textov. Upravená mapa je oproti originálnej vhodnejšia pre použitie v prenosných GPS zariadeniach, v ktorých mapu zoomujeme a často na nu pozeráme na slnku. Mapa nám bola poskytnutá vo forme takmer 3GB veľkej cache. Vznik domény gpsteam.eu bol iniciovaný potrebou túto cache uložiť, aby sme dáta mohli sprístupniť verejnosti aj online. Podobný proces inicioval Palo TT a výsledkom je, že sme získali aj transparentnú rastrovú cache, obsahujúcu lesné cesty hlavné, vedľajšie, chodníky a hrebenové línie. Túto vrstvu ide položiť na akúkoľvek inú mapu, napr. ortofotomapu. Vrstva je takisto uploadnutá na doménu gpsteam.eu. Na zriadení a financovaní domény a hostingu sa dohodli Amater, bogi, lafin, Palo TT a V12 (abecedne).

Čo je to CMAPS?

CMAPS je online aplikácia, ktorú Palo TT vytvoril samostatne a zverejnil na free hostingu. Slúži na vizualizáciu GPS trás na podklade rôznych online máp. Umožnuje kombinovať základnú mapu a rôzne doplnkové vrstvy. Na podklade takejto mapovej kompozície sa dá vyklikať trasu a tú následne použiť v GPS zariadení. Takisto sa dá zobraziť prešlé trasy z GPS zariadenia. Trasy je možné upravovať, zobraziť ich výškový profil a základné štatistiky.

Aplikácia CMAPS bogiho veľmi zaujala. Získal NLC pre myšlienku vytvorenia transparentnej vrstvy lesných ciest do tejto aplikácie. S Palom TT dohodol hostovanie CMAPS na doméne gpsteam.eu a preložil používateľské rozhranie CMAPS do slovenčiny.

CMAPS okrem máp iných poskytovateľov vizualizuje aj obe rastrové cache (kompletnú mapu aj transparentnú vrstvu), ktoré sme začiatkom roku 2010 získali z NLC.

Podmienky použitia a poďakovanie.

Ďakujeme Národnému lesníckemu centru Zvolen, predovšetkým vedeniu Ústavu lesných zdrojov a informatiky, za bezplatné poskytnutie dát. Ďakujeme pracovníkom ULZI za ústretovosť a trpezlivosť pri technickej spolupráci.

Tu zverejnené produkty obsahujú dáta z NLC Zvolen, ako aj ďalšie dáta, na ktoré sa vzťahujú podmienky použitia poskytovateľov dát. Naše produkty môžu byť bezplatne použité len na nekomerčné účely. Ďalšie zverejnenie našich produktov na stránkach iných subjektov (i neziskových) je možné len v prípade dosiahnutia dohody. V prípade záujmu o komerčné použitie, alebo záujmu o zverejnenie našich produktov, kontaktujte moderátorov GPSforum.sk, alebo napíšte mail na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Takéto požiadavky budeme riešiť v súčinnosti s NLC.

Ak máte záujem použiť dáta NLC iným spôsobom, než prostredníctvom našich produktov, kontaktujte prosím NLC priamo.

Čo plánuje GPSteam v najbližšej budúcnosti?

V súčasnosti pracujeme na aktualizácii mapy GPSforum Topo Slovakia. Zapracujeme v nej všetky opravy turistických značených trás, ktoré ste nám od uvedenia prvej verzie mapy poslali. Mapu doplníme o vrstvu lesných chodníkov z NLC. Pokúšame sa tiež získať kvalitnejšie vodstvo do tejto mapy.

Plánujeme rozšíriť kolekciu našich návodov, aj animovaných. Cieľom je, aby aj technicky menej zdatní záujemcovia dokázali naše bezplatné produkty použiť vo svojich GPS zariadeniach.

Okrem použitia dát z NLC plánujeme našu kolekciu návodov rozšíriť aj na oblasť tvorby rastrových máp pre rôzne GPS zariadenia a programy, ako sú OziExplorer a TrekBuddy. Špeciálnu pozornosť mienime venovať tvorbe používateľských rastrových máp pre navigácie Garmin (Custom Maps).


Niečo od nás na úvod.

Oregon a NLC vrstva

GPSFTSK v Oregon-e
NLC v gpsVP
OZI a NLC vrstva


 

Partnerské fórum

Reklamný prúžok

Poskytovateľ mapových podkladov

Reklamný prúžok